Automatická kresba podle JaniART

"Popíši vám situaci, kterou jsem řešila v roce 2008. Tehdy jsem se celkem intenzivně (a úspěšně) zabývala automatickou kresbou a pomohla rozmotat kdejaký energetický uzel či rozsvítit světýlko poznání. Jakmile jsem otěhotněla, přistupovala jsem k těmto aktivitám daleko obezřetněji. V současné době automatickou kresbu neprovádím, ale kde je psáno, že to tak bude i nadále? Na energetické podněty jsem stále citlivější, často se mi zdá, jako by probíhala příprava na pokračování na vyšší úrovni."

Takto začíná článek o mé práci, který vyšel v novém Časopise pro kvalitní život. A opravdu je to přesně tak.  Dne 10. 8. 2014 o nedělní noci jsem pod zářícím superúplňkem znovu vyzkoušela své schopnosti analyzovat vztahy pomocí automatické kresby. Vše se podařilo a já se cítím připravena pomáhat touto cestou i ostatním.
JAK TO FUNGUJE?
Zaměřuji se na analýzu vztahů dané osoby, tj. vztah k jiné osobě, jiným osobám, zvířatům a situacím. Řeším mezilidské vztahy, volbu mezi několika možnostmi (např. pracovní zaměření), způsob, jakým je ovlivněno např. klima domu (vztahy obyvatel k budově). Vztah dvou subjektů je poměrně detailní, analýza většího počtu článků tolik do hloubky nejde. Vše však záleží na tom, co se mi vyjeví.
Postupuji následovně: NECHCI dopředu vědět, co budu kreslit. Jednoduše proto, aby se mi hlava nepletla tam, kde nemá co dělat. Promyslíte si svůj dotaz, poznačíte si příslušné osoby (např. chování kamaráda XY se v poslední době hodně změnilo, o co tu jde? - tudíž: 2 osoby: A = já, B = kamarád XY). Mně stačí, když mi sdělíte, že se jedná o vztah dvou osob A a B. Toť vše. Nakresím, co budu cítit, a pak můžeme povídat a rozebírat. Dotaz se vždy musí týkat vás osobně. Vztahy jiných lidí ať si řeší ti, kterých se to týká.wink
ALE POZOR:
Moje metoda je pro pokročilé tazatele. Pro ty, kteří už jsou na cestě. Kteří už začali hledat, kdo vlastně jsou a kam směřují. Při výkladu kresby jsem totiž upřímná. Řeknu všechno, co z dané situace cítím. Snažím se co možná nejvíce vypnout mozek, nepřemýšlím nad tím, co by kdo snad nechtěl slyšet a měla bych kvůli němu balit slovíčka do celofánu a vázat ozdobnou mašlí, či snad chodit okolo horké kaše. Vždyť proto tu jste, abyste se dozvěděli, co vám brání ve štěstí.heart

Nejlepší je osobní analýza, jak pro mě, tak i pro vás. Může to být v Ivančicích, příležitostně se lze setkat i v Brně či v Rousínově, třeba právě ve vašem případě budou okolnosti příznivě nakloněny tomu, abych přicestovala za vámi.
Provádím i pomoc na dálku: e-mailem či telefonem přijmu zadání kresby, nakreslím situaci a po telefonu vše rozebereme.

Orientační ceník: 300-500,- Kč za kresbu jedné situace

Děkuji za poznání...
Přeji krásné dny a těším se na vás!
Jani